Nyheder fra Slagelse

-1 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Slagelse og omegn

Job tilbydes:
SSH/SSA i Specialiseret Demens afsnit til Skovvang Plejecenter
Er du uddannet social- og sundhedshjælper/-assistent, og kunne du tænke dig at være med til at skabe det bedste sted at bo og arbejde? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenter.Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret.Som social- og sundhedshjælper/-assistent på Skovvang vil du indgå i den daglige pleje- og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv. Som social- og sundhedshjælper vil du skulle have fokus på de servicelovsopgaver der er i afdelingerne, du vil også være en vigtig del af helhedsplejen. Vi bruger kontaktpersons system, og bruger tid på et godt samarbejde med pårørende og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere.Som social- og sundhedsassistent varetager du i samarbejde med øvrige social- og sundhedsassistent, de sygeplejefaglige ydelser, og er med til at løfte den sygeplejefaglige kvalitet. Du indgår derudover på lige vilkår med øvrigt personale i den daglige pleje af borgerne i demensafsnittet.Vores demens afsnit er specialiseret og med mange forskellige typer diagnoser og adfærd. Stillingen kræver erfaring og gerne specialisering indenfor området, erfaring vil derfor blive vægtet højt i ansøgningskriterierne.Vi arbejder med pædagogiske handleplaner og har tæt samarbejde med demenskonsulenter. Vi arbejder med borgercentreret omsorg.Vi mener at vi alle har værdifulde egenskaber at bidrage med, og vi derfor sammen kan skabe en kultur, med værdighed og omsorg for det enkelte menneske. Hvor borgernes behov er pejlemærket for opgaven, og at ligeværdighed og respekt er en af grundstenene i det arbejde vi udfører.Vi tror på det gode arbejdsliv, med arbejdsglæde og samarbejde, at arbejdsglæde er noget vi skaber i fællesskab og vi sammen tager og har et fælles ansvar for at løfte kerneopgaven og bringe vores borgere i fokus.Du kan være med til at definere hvor mange timer du ønsker at være ansat på.Stillingen er med weekendvagt hv. 2. weekend for social- og sundhedshjælper.Social- og sundhedsassistent kan vælge hver 2. eller hver 4. weekend.Ansættelse snarest.Ved spørgsmålkan du kontaktekoordinator Marlene Jensen, telefon 24 89 17 31 / mail: hmjen@slagelse.dkplejecenterleder Louise Grundtvig Ibsen, telefon 52 30 87 12 / mail: loibs@slagelse.dkFrist31. december 2023Vi indkalder løbende til samtale.
Plejecenter Skovvang
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Sygeplejersker & Social- og Sundhedsassistenter til Akut afdelingen 1. sal, Slagelse Sygehus
Vi redder liv og skaber liv: Da mange af vores kollegaer er i lykkelige omstændigheder med familieforøgelse, er der mulighed for at du kan blive vores nye kollega. Om os: Som afdeling udgøre vi den øvre del af Akutafdelingen i Slagelse. I samarbejde med vores søsterafdeling i stueetagen, Rød Zone, modtager, fordeler og behandler vi de alle patienter der indlægges på Slagelse sygehus. Vi udreder patienterne, færdigbehandler mange og sender de der skal have længere forløb ud på sengeafdelingerne i huset. Vi arbejder ud fra triage, der bruges til sortering og prioritering af patienter med akut opstået sygdom. Vi ved aldrig hvad der kommer ind af døren og det er derfor vigtigt at vi løbende prioriterer, så vi er der hvor behovet er størst. Vi modtager i afdelingen primært patienter med grøn og gul triage. Vi arbejder desuden med delegeret ordinationsret, der betyder at vi, som sygeplejersker og SSA'er, kan opstarte akut behandling, før patienten bliver set og vurderet af en læge. Hverdagen er i høj grad præget af uforudsigelighed, højt flow, og præmissen om at ”ikke to dage er ens”. Patientforløbene er ofte korte; en stor del færdigbehandles indenfor de første 48 timer. Når det vurderes at behandlingen ikke kan færdiggøres indenfor denne tidsramme sendes patienterne videre til indlæggelse på et sengeafsnit. Vi jonglerer og prioriterer derfor både den helhedsorienterede pleje, hvor vi følger patientforløbet til ende, og modtagelsen, vurderingen og observationen af nyankomne og uafklarede patienter. Akutafdelingen er en stor afdeling, og 1. salen har 39 senge: Heraf varetager vi de 29 Akutmedicinske senge i samarbejde med speciallæger fra de medicinske afdelinger (Medicinsk Akut Afsnit). De 10 resterende senge varetages af plejepersonale og læger fra kirurgisk afdeling. Rød Zone har i stueetagen 17 akutmedicinske senge i stuetagen og varetager derudover skadestuen. Vi tilbyder: Et struktureret introforløb, hvor du klædes på til den akutte patient. Stor indflydelse på egen vagtplan, indenfor definerede rammer. Du kan vælge at arbejde hver anden weekend i 8 timers vagter eller hver tredje weekend i 12 timers (Hver 2./Hver 4. i 12 timers er også en mulighed). Unikke faglige udfordringer i arbejdet med den akutte patient. Stort ansvar, egne patienter, og med tiden egne ansvarsområder. Løbende kompetenceudvikling (Kurser, SKILLS, ILS, ALS og speciale uddannelser) Vi forventer at: Du er uddannet sygeplejerske eller Social og Sundhedsassistent, og det er du glad for! Du har lyst til at arbejde med den akut syge patient, og samtidigt kan varetage den helhedsorienterede pleje Du trives med blandede vagter, en uforudsigelig arbejdsdag og et stort ansvar Du har mod på at lære og udvikle dig Du har lyst til at være en del af en mangfoldig personalegruppe, hvor der er let til grin og højt til loftet. Det er en fordel hvis: Du kender afdelingen, vores arbejdsgange og miljø Du har erfaring med at arbejde på sygehuse Du har erfaring med at arbejde i Sundhedsplatformen De opslåede stillinger er faste stillinger og barselsvikariater. Har ovenstående fanget din interesse? Så se minidokumentarerne lavet af TV 2 om afdelingen og tag et kig på afdelingens instagram; Se arbejdet på afdelingen, på TV2 Play " Akutafdelingen" Akutafdelingen Slagelse, Instagram Samtaler afholdes d. 14/12 og 15/12. Tiltrædelse efter aftale.På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse sætter vi en ære i at samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, kommuner og praktiserende læger, fordi det gavner vores patienter. Derfor hedder vores strategi også "Sammen er vi bedst". Vi har stor tillid til vores medarbejdere og tror på, at åbenhed og frihed skaber udvikling og nytænkning i dagligdagen, så der bliver kortere vej fra ord til handling. Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på flere planer. Både hvad angår miljø, men også omkring vores behandlingsforløb og arbejdsgange. Og kan vi gøre tingene smartere, gør vi det.  Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere trives. Derfor har vi fokus på såvel tryghed og udviklingsmuligheder, balance mellem arbejde og fritid og en veltilrettelagt onboarding. Alt det mener vi, er med til at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne. En arbejdsglæde, der også er med til at skabe tryghed og tilfredshed hos dem, vi er her for - nemlig patienterne.
Region Sjælland
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
SSH/SSA i Specialiseret Demens afsnit til Skovvang Plejecenter
Er du uddannet social- og sundhedshjælper/-assistent, og kunne du tænke dig at være med til at skabe det bedste sted at bo og arbejde? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenter.Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret.Som social- og sundhedshjælper/-assistent på Skovvang vil du indgå i den daglige pleje- og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv. Som social- og sundhedshjælper vil du skulle have fokus på de servicelovsopgaver der er i afdelingerne, du vil også være en vigtig del af helhedsplejen. Vi bruger kontaktpersons system, og bruger tid på et godt samarbejde med pårørende og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere.Som social- og sundhedsassistent varetager du i samarbejde med øvrige social- og sundhedsassistent, de sygeplejefaglige ydelser, og er med til at løfte den sygeplejefaglige kvalitet. Du indgår derudover på lige vilkår med øvrigt personale i den daglige pleje af borgerne i demensafsnittet.Vores demens afsnit er specialiseret og med mange forskellige typer diagnoser og adfærd. Stillingen kræver erfaring og gerne specialisering indenfor området, erfaring vil derfor blive vægtet højt i ansøgningskriterierne.Vi arbejder med pædagogiske handleplaner og har tæt samarbejde med demenskonsulenter. Vi arbejder med borgercentreret omsorg.Vi mener at vi alle har værdifulde egenskaber at bidrage med, og vi derfor sammen kan skabe en kultur, med værdighed og omsorg for det enkelte menneske. Hvor borgernes behov er pejlemærket for opgaven, og at ligeværdighed og respekt er en af grundstenene i det arbejde vi udfører.Vi tror på det gode arbejdsliv, med arbejdsglæde og samarbejde, at arbejdsglæde er noget vi skaber i fællesskab og vi sammen tager og har et fælles ansvar for at løfte kerneopgaven og bringe vores borgere i fokus.Du kan være med til at definere hvor mange timer du ønsker at være ansat på.Stillingen er med weekendvagt hv. 2. weekend for social- og sundhedshjælper.Social- og sundhedsassistent kan vælge hver 2. eller hver 4. weekend.Ansættelse snarest.Ved spørgsmålkan du kontaktekoordinator Marlene Jensen, telefon 24 89 17 31 / mail: hmjen@slagelse.dkplejecenterleder Louise Grundtvig Ibsen, telefon 52 30 87 12 / mail: loibs@slagelse.dkFrist31. december 2023Vi indkalder løbende til samtale.
Plejecenter Skovvang
Indrykket 1. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Sponsoreret