Nyheder fra Slagelse

2 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Slagelse og omegn

Job tilbydes:
Lastvogns-, auto- eller landbrugsmaskinmekaniker til Værksted Slagelse
Er du fiks på fingrene og kan du tåle at få beskidte hænder, så kan du nu blive en del af et professionelt og engageret team.Om osVærksted Slagelse er en del af Vedligeholdelsesområde Øst under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Vi består af ca. 80 rutinerede medarbejdere, som varetager vedligeholdelse, reparationer, analysereparationer og opgraderinger af forsvarets landbasseret materiel. Hovedtyperne er PIRANHA, EAGLE, IKK, MAN SX/HX, Scania, håndvåben og radiomateriel m.m. Ud over værkstedet i Slagelse har vi også en afdeling på Noret i Korsør, hvor vi primært udfører projektopgaver for Forsvaret.Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.Om stillingenDine opgaver vil primært være eftersyn og reparation samt opgradering af forsvaret specialkøretøjer primært IKK (Infanterikampkøretøj) samt diverse forefaldende opgaver på øvrigt materiel.I det daglige vil du skulle indgå i samarbejde med værkstedets øvrige medarbejdere. Vi arbejder i teams, der dog ikke er mere låste, end der kan ske ændringer i sammensætningen.Du vil løbende blive uddannet inden for relevante områder. Derudover vil du blive tilbudt at deltage i et Kompetenceudviklingsprojekt med undervisning i bl.a. dansk, matematik, engelsk og IT.Om digVi forestiller os, at du har svendebrev som lastvogns-, auto- eller landbrugsmaskinmekaniker.Du har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk, således du kan læse og forstå en teknisk manual.Da arbejdsopgaverne indebærer prøvekørsel, er kørekort til kategori C et krav. Truckcertifikat vil være en fordel.Herudover behersker du IT på brugerniveau. Vi anvender MS Office.Du er kvalitetsbevist, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde. Vi forventer, at du kan levere kvalitet i arbejdet indenfor aftalte deadlines. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er på kr. 26.361,59 pr. måned.Basislønnen er opgivet i oktober 2022 niveau.Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder chefsergent Emil Nimand Jørgensen på telefon 4193 8655.Har du spørgsmål til de civile løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sanggaard Kristensen på telefon 7281 9317.Ansøgningsfrist er den 20. februar 2023 og samtaler forventes afholdt løbende.Ansættelse efter aftale.Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Husk at vedhæfte kopi af dit svendebrevI Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTEForsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Øst - Antvorskov
Indrykket 31. januar på JobNet
Job tilbydes:
Reservedelsekspedient til Garnisonsværksted Slagelse
Har du et godt overblik og gode koordineringsevner, så kan du blive en del af et professionelt og engageret team ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste på værkstedet i Slagelse.Om osVærksted Slagelse er en del af Vedligeholdelsesområde Øst under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Værkstedet består af ca. 80 rutinerede medarbejdere, som varetager vedligeholdelse, reparationer, analysereparationer og opgraderinger af forsvarets landbasseret materiel. Hovedtyperne er PIRANHA, EAGLE, IKK, MAN SX/HX, Scania, håndvåben og radiomateriel m.m. Ud over værkstedet i Slagelse har vi også en afdeling på Noret i Korsør. Hvor vi primært udfører projektopgaver for forsvaret.Reservedelsgruppen arbejder til dagligt på Supply Chain Division (SCD) reservedelslager i tæt samarbejde med værkstedets driftskontor og værkstedssektioner samt Garderhusarregimentets echeloner, garnisonerede funktionelle tjenester og gæster.Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.Om stillingenReservedelsgruppen arbejder på SCD reservedelslager, når den ikke er afgivet til operativ- eller anden tjeneste. SCD reservedelslager i Slagelse består af to militære REKS fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og fire 4 civile SCD medarbejdere. Primære opgaver:• Fremsøgning af reservedele.• Udlevering af reservedele.• Bidrage til vedligeholdelse af stamdata.• Oprette MDG på komponenter.• Samtaleleder for REKS M100• Koordinering mellem reservedelslager og værksted om levering og re-planlægning.• Eskalering ved manglende indkøb og levering.• MIL UDD ved 3 VEDLKMP i Aalborg.Du vil løbende blive opkvalificeret inden for relevante områder. Derudover vil du blive tilbudt at deltage i et Kompetenceudviklingsprojekt med undervisning i bl.a. dansk, matematik, engelsk og IT.Om digDu er faglært sergent med en baggrund som logistikassistent eller logistikoperatør og uddannet reservedelsekspedient i Forsvaret.Du ved, hvordan Forsvaret, FVT og FMI er opbygget og arbejder i forbindelse med håndteringen af reservedele i SCD såvel som i INTOPS.Vi forventer, at du: • er rutineret i at anvende SAP/ DeMars.• holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.• har gode samarbejdsevner og er serviceminded.• er en teamplayer med fokus på videndeling.• er omstillingsparat og villig til at give en hånd med på gulvet, når det er nødvendigt.AnsættelsesvilkårStillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Slagelse. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder Chefsergent Emil Nimand Jørgensen på telefon 4193 8655. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er den 19. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Ansættelse efter aftale. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTEForsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Øst - Antvorskov
Indrykket 25. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Sponsoreret