Bliv en højt specialiseret finskytte og tag del i spændende indsættelser og udfordringer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Er du en tålmodig sjæl som kan skynde sig for derefter at vente længe på noget som måske ikke sker? Har du god forståelse for kompagniets indsættelse og bataljonens manøvrer? Så er finskytte måske noget for dig…


Om os

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med mange varierende opgaver og udfordringer. En professionel arbejdsplads med et godt fællesskab, en uformel omgangstone og plads til individet og dennes udvikling.

Finskyttesektionen er en del af Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon / Gardehusarregimentet på Husarkasernen i Slagelse. Den består af fire skytter, to observatører, én gruppefører og én sektionsfører, i alt otte mand.

Finskyttesektionen er en højt specialiseret enhed, der kan have meget skiftende ar-bejdsvilkår, både under uddannelse og indsættelser i rammen af bataljonen.

Finskyttesektionen er præget af selvstændighed og en stor grad af frihed under ansvar. Der stilles krav om, at du er engageret, initiativrig og arbejder selvstændigt ud fra føre-rens direktiv.

Din nærmeste leder er en oversergent, og sektionen består af meget erfarne folk, flere med udsendelseserfaring.

Kompagniet har gennem tiden deltaget på talrige beredskaber og udsendelser, og var seneste udsendt til Letland i 2022, som en del af NATO’s reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

Som ansat i Stabskompagniet forpligter du dig til at deltage på kommende beredskaber samt internationale operationer.


Om stillingen

Du vil i din primære funktion virke som skytte i et finskyttehold.

Din dagligdag vil være fyldt med våben-, signal-, kortlære-, felt- og skydeuddannelse. Sidstnævnte er i højsæde og sektionens ugentlige skydebanedage er en nødvendighed for at opretholde et meget højt uddannelsesniveau på sektionens forskellige våben.

Du kan forvente en vis øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen, og skal derfor være afklaret med i perioder at være mange dage væk fra hjemmet. Desuden er livet som finskytte præget af en omskiftelig hverdag.


Om dig

Du er som minimum udnævnt konstabel, haft en tilfredsstillende tjeneste og uddannet finskytte.

Vi lægger vægt på kompetencer som faglighed, kommunikation, selvstændighed og fleksibilitet.

Det vil være en fordel, men ikke et krav at du tidligere har forrettet tjeneste i internati-onale operationer. Ligeledes er det ønskeligt, at du er stærk inden for mundtlig og skriftlig engelsk, da vi anvender engelsk som det primære sprog, både i planlægningen og i forbindelse med signaltjenesten.

Desuden forventes det, at du er villig til at besætte stillingen i sektionen i en årrække.

Du vil forventeligt skulle gennemføre en større mængde efteruddannelse efter ansættelse.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Michael Marquard Skovfoged på Telefon 29 17 58 46 eller via mail på GHR-1B-000A@FIIN.DK eller Sektionsfører for finskyttesektionen OS Christian Karlsen via mail: GHR-1B-010A@FIIN.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 28. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Antvorskov Kaserne, Charlottedal Alle , 4200 Slagelse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068875

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet