Ekstraordinær generalforsamling

Profilbillede

Nyheden er fra Slagelse Basketball Klub

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. oktober 2021 kl. 19:00 i cafeteriet i Nordhallen.


På den ordinære generalforsamling i foråret 2021 kom 1 person ud over bestyrelsen og da der bl.a. skulle vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så valgte vi at suspendere general forsamlingen, da vi kom til punkt 6 Valg af ny formand. Beretning, regnskab og budget blev gennemgået på den ordinære generalforsamling, da vi bl.a. skal indsende disse ting til Slagelse Kommune for at få tilskud for sæsonen 2021/22.


Men nu er sæsonen i gang og derfor skal bestyrelsen på plads, så derfor denne ekstraordinære generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne (minus punkterne 2 til 5).


Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1 - Valg af dirigent og referent


2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse - ER GENNEMFØRT I FORÅRET 2021


3 - Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse - ER GENNEMFØRT I FORÅRET 2021


4 - Orientering om budget og herunder kontingent for det kommende år - ER GENNEMFØRT I FORÅRET 2021


5 - Behandling af indkomne forslag - ER GENNEMFØRT I FORÅRET 2021 (der var ikke nogle)


6 - Valg af formand (ulige år jf. § 13) –


Der skal vælges ny formand, da John Rask ikke genopstiller.


Bestyrelsen har forslag til ny formand men vi opfordre generelt medlemmer til at deltage i bl.a. bestyrelsesarbejdet, så kandidater er velkomne.


7 - Valg af kasserer (lige år jf. § 13) – Søren er ikke på valg i 2021


8 - Valg af indtil 5 bestyrelsesmedlemmer - der er 3 af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, som fortsætter i bestyrelsen, hvilket giver plads til 2 yderligere nye.


Bestyrelsen har forslag til ny formand men vi opfordre generelt medlemmer til at deltage i bl.a. bestyrelsesarbejdet, så kandidater er velkomne.


9 - Valg af indtil 2 suppleanter til bestyrelsen


10 - Valg af revisor og revisor suppleant


11 - Eventuelt


Slagelse, den 12. oktober 2021

P.b.v – John Rask, formand

Denne artikel er skrevet af Marie Munk og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Slagelse Basketball Klub.
Kilde: Slagelse Basketball Klub