Forsyningshjælper Korporal til Stabskompagniet ved / I Panserinfanteribataljon / Gardehusarregimentet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du skrap til forsyningstjeneste eller ønsker du at arbejde i en dynamisk forsyningssektion
ved en operativ enhed, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer?
Så er det måske dig vi skal bruge i Stabskompagniet.

Om os

Forsyningssektionen er en del af Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon / Gardehusarregimentet
på Gardehusarkasernen i Slagelse. Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere. Vi er stolte over at have en
professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det højetempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.

Kompagniet har gennem tiden deltaget på talrige beredskaber og udsendelser, og var seneste udsendt til Letland i 2022, som en del af NATO’s reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

Som ansat i Stabskompagniet forpligter du dig til at deltage på kommende beredskaber samt internationale operationer.


Om stillingen

Som forsyningshjælper støtter du, i rammen af forsyningssektionen, kompagniet og dets delinger, ved at tilvejebringe den logistiske støtte til den daglige uddannelse, samt under øvelser. Ligeledes er du med til at vedligeholde og tilrette kompagniets materielbeholdning i DeMars. Forsyningssektionen er kompagniets hjerte, og den instans, der får hverdagen til at hænge sammen

Om dig

Du er udnævnt korporal eller er erfaren konstabel.
Såfremt du er konstabel skal du være klar til at underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre og bestå korporalsuddannelsen.
Du har en interesse i en faglig stilling, hvor du dagligt løser reelfaglige opgaver. Vi søger en medarbejder der har god arbejdsmoral og godt humør.
Det er en fordel, men ikke et krav at du har:
- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning.
- Erhvervet kørekort kategori C og E.
- Truckcertifikat
- Last- og surringskursus
- ADR certifikat til stykgods (inkl. klasse 1)

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for ar-bejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Vi forventer, at du er opsøgende i forhold til logistiske opgaver, med henblik på at optimere kompagniets opgaveløsninger bedst muligt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Michael Marquard Skovfoged på Telefon 29 17 58 46 eller via mail på GHR-1B-000A@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Antvorskov Kaserne, Charlottedal Alle , 4200 Slagelse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029419

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet