Projektleder og kvalitetskoordinator, Medicin 1, Slagelse Sygehus

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du erfaren projektleder, og er du en ørn til kvalitetsarbejde, så er du måske vores nye medarbejder.

Om stillingen

I Medicin 1 vrimler det med ideer, der kan udvikle både vores patientforløb og vores afdeling, og vi savner én der kan holde overblikket og styre alle projekterne. Du er den, der både er med til at generere ideer og den, der sikrer, at vi kommer i mål med projekterne. Du er stærk på, at tænke i den digitale retning.

Som Projektleder og kvalitetskoordinator spiller du en central og toneangivende rolle i forhold til kvalitetsarbejdet i afdelingen. Du vil være tovholder for kvalitetsteamet og have tæt kontakt med udviklingssygeplejersker, oversygeplejersker og de kvalitetsansvarlige på afsnittene.

Din opgave bliver at arbejde med kvalitetsmål og sikre kvalitetsudvikling i forhold til NSR’s rammer og retning for Kvalitetsudvikling.

Du har en sundhedsfaglig uddannelse og gerne erfaring inden for ét af de medicinske specialer, erfaring med projekt- og procesledelse, samt erfaring med kvalitets- og udviklingsarbejde.

Vi er i gang med mange spændende udviklingstiltag inden for vores specialer, gastroenterologi, lungesygdomme og reumatologi. Aktuelt har vi projekter inden for implementering af Fælles beslutningstagen, videokonsultationer, stuegangsprojekt m.fl. Vi arbejder både med interne og tværsektorielle indsatser, og tænker meget ind i de borgernære sundhedstilbud, herunder implementering af digitale løsninger, fx Tele-KOL, selvevaluering (ledscore) for reumatologiske patienter samt forskellige former for hjemmebehandlinger. Det er derfor vigtigt, at du har teknisk flair for digitale systemer og interesse i at lære fra dig.

Vi har fokus på trivslen i afdelingen og arbejder målrettet med at opretholde det gode arbejdsmiljø vi har.

Projektleder og kvalitetskoordinators arbejdsopgaver:

 • ”Projektleder” for afdelingens projekter og målrettede indsatser: Opgaverne relaterer sig til dataindsamling, projektledelse, kommunikation, implementering og evaluering i samarbejde med afdelingens afsnitsledelser
 • Koordinere kvalitetsopgaver i afdelingen i samarbejde med afdelingsledelserne og kvalitetsteamet. Herunder afviklingen af kvalitetsteammøder og møder med udviklingssygeplejerskerne.
 • Sikre opfølgning på kvalitetsmål og kvalitetsovervågning som eks. Kliniske databaser og patienttilfredshedsundersøgelser.
 • Samarbejde med afsnittenes udviklingssygeplejersker, oversygeplejersker og læger i relation til patientsikkerhed, kvalitetsstrategier og kvalitetsmål.
 • Ansvarlig for kommunikation og koordination omkring kvalitet, patientsikkerhed, UTH og projektopgaver i samarbejde med afsnittene.
 • Ansvar for opdatering af afdelingens kliniske retningslinjer (D4)
 • Samarbejde med NSR’s kvalitetsafdeling og udviklingssygeplejerskerne i Medicin 1,2 og 3
 • Holde viden ajour ved læsning af kvalitetslitteratur og tidsskrifter indenfor kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Deltage i kvalitets- og udviklingsnetværk. Ligeledes deltage i relevante kurser og undervisning.

Kompetencer

 • Har udsyn og ser forbedrings- og udviklingsmuligheder
 • Holder fokus på kerneopgaven og det fælles bidrag hertil
 • Har fokus på udvikling og digitale løsninger og integrerer dette i opgaveløsningen
 • Kendskab til Sundhedsplatformen og andre relevante systemer
 • Evner at samarbejde tværfagligt og på tværs i organisationen/sektorerne
 • Viden om kvalitetssikring/udvikling og forbedringsudviklingsmodeller, som kan bidrage til at forandre klinisk praksis i den direkte kliniske hverdag på et sygehus
 • Kommunikerer tydeligt og præcist, og har en anerkendende tilgang i relation til andre
 • Er løsningsorienteret, systematisk og handledygtig
 • Har erfaring i at arbejde med datadrevet ledelse

Uddannelse og erfaring

Som kvalitetskoordinator forventer vi, at du har:

 • Sundhedsfaglig grunduddannelse.
 • Relevant videreuddannelse på diplom, master eller kandidatniveau
 • Uddannelse indenfor projektledelse og udviklings- og forbedringsarbejde

Information og ansøgning

Har du lyst til at høre yderligere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefsygeplejerske Anne Sofie Malmberg, tlf. 29 60 61 94, anmm@regionsjaelland.dk så vi kan tage en snak om ovenstående.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Samtaler afholdes: 19. marts

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse sætter vi en ære i at samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, kommuner og praktiserende læger, fordi det gavner vores patienter. Derfor hedder vores strategi også "Sammen er vi bedst".

Vi har stor tillid til vores medarbejdere og tror på, at åbenhed og frihed skaber udvikling og nytænkning i dagligdagen, så der bliver kortere vej fra ord til handling.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på flere planer. Både hvad angår miljø, men også omkring vores behandlingsforløb og arbejdsgange. Og kan vi gøre tingene smartere, gør vi det.

 Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere trives. Derfor har vi fokus på såvel tryghed og udviklingsmuligheder, balance mellem arbejde og fritid og en veltilrettelagt onboarding.

Alt det mener vi, er med til at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne. En arbejdsglæde, der også er med til at skabe tryghed og tilfredshed hos dem, vi er her for - nemlig patienterne.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5997877

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet