Bevar Frivilligcentret i Slagelse kommune


Af Kurt A. Nissen

Slagelse kommune er ved at ødelække et godt og effetivt Frivilligcentrer der arbejder til gavn for ALLE frivillige sociale foreninger i hele kommunen, hjælper foreningerne - skaber kontakter - skaber samarbejde mellem foreningerne - er også til stor gavn for selve kommunen, frivilligcentret er et oplysningscentre og et kontaktcentre når kommunen har brug for oplysninger om hvad der foregår blandt de frivillige sociale foreninger, i Lungeforeningens afd. i Slagelse kommune har vi stor gavn af de ansatte i Frivilligcentret og kan varmt anbefale at det bevares og dermed også bevarer den store viden og indsigt i det sociale liv i kommunen som Frivilligcentret har opbygget. Politikerne burde hellere arbejde for at Frivilligcentret fik nogle bedre og mere handicapegnet lokaler, så ALLE kunne benytte Frivilligcentret bedre og dermed få mere gavn af Frivilligcentret.

Næstformand i Lungeforeningens afd. i Slagelse kommune

Kurt A. Nissen Landsgravvej 66, 4200 Slagelse 

Denne artikel er et læserbidrag. Eventuelle holdninger og synspunkter tilhører forfatteren.