Fagperson til hjernerystelsestilbud

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en fagperson til vores unikke og højt specialiserede hjernerystelsestilbud

Er du uddannet neuropsykolog, rehabiliteringspsykolog, ergoterapeut, lærer eller lignende, gerne på kandidatniveau (ikke et krav) og har viden eller interesse i at arbejde med personer med længerevarende følger efter hjernerystelse i et tæt tværfagligt samarbejde, så er du måske vores nye kollega….
Vi søger en fagperson på 32-37 timer med relevante kompetencer og interesse for at være en del af vores tværfaglige team på CSU-Slagelse. Kvalitet i vores tilbud er af stor betydning for os og samtidig ønsker vi at medvirke til udvikling og forskning på hjernerystelsesområdet. Se vores publicerede artikler på csu.slagelse.dk.

Hjernerystelsesteamet er tværfagligt sammensat og består af ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd, neurooptometrist, hørekonsulenter, mindfulnessinstruktører, kognitive terapeuter, søvnvejleder og med neuropsykologisk sparring. Teamet samarbejder meget tæt med hinanden og relationsarbejdet med personerne i tilbuddet er af afgørende betydning, for at sikre en helhedsorienteret indsats.

CSU-Slagelse (Center for specialundervisning) er en højt specialiseret enhed under Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse kommune. CSU-Slagelse består af en Synsafdeling, Høreafdeling, Læse-/Psyk.afdeling, STU-afdeling, Tale/Hjerneafdeling, Udviklingsenhed samt en Kursusenhed.

CSU-Slagelses kerneopgave er at støtte personer med funktionsevnenedsættelser i at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Dette sker i samarbejde mellem personen selv, personens selvvalgte netværk og tværfaglige samarbejdspartnere i det omfang, det ønskes og findes relevant. Indsatserne tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ressourcer, motivation, håb og ønsker.

CSU-Slagelse tager afsæt i recoveryorienteret rehabilitering, hvilket betyder, at vi gør os umage med at sikre, at rehabilitering sker ved at indgå i meningsgivende, individuelt tilpassede og gensidigt lærende, samarbejder mellem personen og fagprofessionelle.

Du vil blive en del af Tale/Hjerneafdelingen, som består af følgende specialiserede fagpersoner: logopæder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, neuropsykologer, konsulenter i arbejdsrehabilitering og neuropædagoger, Vi samarbejder endvidere tæt med fagpersoner fra de øvrige afdelinger på CSU-Slagelse som fx neurooptometrister, hørekonsulenter og synskonsulenter.

Ansvarsområde og opgaver

 • foretage forundersøgelse herunder vurderinger på baggrund af test, samtale, kliniske observationer og med afsæt i tidligere sagsakter
 • i tæt samarbejde med det øvrige hjernerystelsesteam stå for tilrettelæggelse af de individuelle forløb for personer med længerevarende følger efter hjernerystelse
 • være tovholder for personer med følger efter hjernerystelse med løbende samtaler og opfølgning
 • stå for individuelle samtaler om hjernerystelsens betydning, de ændrede livsvilkår ligeledes i forbindelse med beskæftigelse
 • psykoedukation til personen og dennes pårørende individuelt og/eller på mindre hold
 • deltage i forsknings- og udviklingsarbejde
 • deltage i tværfaglige team- og sparringsmøder med øvrige samarbejdspartnere i hjernerystelsesteamet
 • samarbejde med sagsbehandlere fra visiterede myndighed (oftest jobcentre)
 • deltagelse i opfølgningsmøder og deltage med personen i rehabiliteringsteamet på jobcentret
 • udarbejde skriftlige evalueringer efter forløbets afslutning
 • medvirke til den fortsatte udvikling af hjernerystelsestilbuddet og tilbuddene på CSU-Slagelse
 • pårørendesamtaler

Vi forventer, at du
 • er cand.psych, ergoterapeut, lærer eller lign.
 • har interesse og viden om neuropsykologi, neurorehabilitering, rehabiliteringspsykologi herunder kognitiv terapi.
 • gerne med erfaring i rehabiliteringsindsatsen til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse
 • har kendskab til og/eller erfaring med testning og udredning
 • har gode formidlingsevner såvel skriftligt som mundtligt
 • har undervisningserfaring både individuelt og på hold
 • har kendskab til kognitive/adfærdsmæssige udfordringer, der kan opstå efter en hjernerystelse og disses betydning for arbejds-, familie- og fritidsliv
 • er god til at organisere og strukturere arbejdet
 • har gode relationelle kompetencer
 • er empatisk, lyttende og åben i samarbejdsrelationer
 • er udviklingsorienteret

Vi tilbyder
 • tæt sparring og tværfagligt samarbejde
 • intern sparring
 • en arbejdsplads med mange tværfaglige kompetencer
 • en arbejdsplads, der præges af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
 • spændende og alsidige arbejdsopgaver
 • engagerede, ansvarsfulde og ambitiøse kollegaer
 • en arbejdsplads med fokus på forskning og udvikling
 • en arbejdsplads med højt specialiserede indsatser, hvor der arbejdes efter de nationale og internationale anbefalinger
 • en arbejdsfunktion med mulighed for selv at præge sin stilling

Løn og ansættelse
Stillingen er på 32-37 timer ugentligt med fleksibel arbejdstid.
Lønindplacering efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.
Tiltrædelse 1. februar 2024.

Flere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • fagkoordinator Katrine Lykær Jensen på telefon 51 56 36 75 eller
 • afdelingsleder Signe Egede Petersson på telefon 51 56 36 50.

Frist for ansøgning
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk via linket i opslaget og være Slagelse kommune i hænde senest
 • 18. december 2023 kl. 8.00.

Der vil blive indhentet referencer.
1. samtale afholdes 20. december 2023.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

CSU Slagelse, Rosenkildevej, 4200 Slagelse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948778

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet