Geværskytte 1 i en Mekaniseret Infanterigruppe ved 2/I/GHR (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for soldaterhåndværket? Vil du føre dygtige kampsoldater? Har du overblik og vilje til lede i pressede situationer? Kan du lede og varetage den faglige tjeneste og vedligeholdelse i gruppens materiel og køretøj? Kan du sige ja til dette, er du måske den sergent vi står og mangler som geværskytte 1 ved 2/I/GHR i Slagelse.

Om os

2. Kompagni er i dag et mekaniseret infanterikompagni og består af tre mekaniserede infanteridelinger, der anvender kørertøjer af typen PIRANHA V samt en kommandodeling kørende i MAN HX og PIRANHA V.

Kompagniet har senest været udsendt i Letland som en del af NFP hold-1. I de seneste år har kompagniet ligeledes været udsendt til Afghanistan i rammen af Resolute Support og før det til Estland som en del af NATOs operation enhanced Forward Presence (eFP). Kom-pagniet har således stor udsendelseserfaring og søger hele tiden at bygge videre på den faglige viden og erfaringerne fra de operative indsættelser.

Kompagniet består både af rutineret personel med flere missioner i bagagen og nyere tilgået personel. Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed, som man er stolt af at være en del af.

Kompagniet er kendetegnet ved, at alt det vi gør, gør vi for at udvikle vores MEKINF kompetencer. Vi ved, at man ikke kan blive nummer to på kamppladsen, og derfor kæmper vi hver dag for at være blandt de dygtigste soldater i den danske hær og herved skabe forudsætning for succes på kamppladsen. Vi søger alle hver dag at leve op til KMP motto – ”NON PLUS ULTRA”.

Om stillingen

Du skal virke som Geværskytte 1 i en Mekaniseret Infanterigruppe, hvilket indebærer at du er holdfører og fungerer som næstkommanderende for infanterigruppen. Du skal som gruppens næstkommanderende understøtte gruppeførerens virke og være rede til at overtage føringen af gruppen. Det er afgørende for dit virke, at du er en dygtig enkeltkæmper og at du er motiveret for at perfektionere gruppens standarder og kampeksercitser samt, at du har forståelse for delingens standarder og standardfremgangsmåder. Under øvelser eller operative indsættelser, vil du være ansvarlig for føringen af dit hold og bidrage til føringen af din gruppe, hvorfor din evne til at lede under omskiftelige og pressede situationer vil blive testet og udviklet.

I rollen som geværskytte 1 skal du arbejde tæt sammen med konstabler og befalingsmænd og det forventes, at du kan fremstå som den gode rollemodel, der altid er klar til at gå forrest og vise vejen. Ligeledes at du igennem disciplin og kontrol kan tilsikre at din gruppe er i stand til at løse dens pålagte opgave.

Du vil som Geværskytte 1 være en af de ledende kræfter i konstabelgruppen. Det er således vigtigt, at du evner at stille krav og kontrollere at den faglige tjeneste af gruppen såvel som at gruppens moral holdes på sporet. Det forventes yderligere, at du kan påtage dig instruktørroller i kompagniet og forestå uddannelse på tværs af delingerne.
Du vil som geværskytte 1 skulle tage ansvar for gruppens faglige tjeneste og vedligeholdelse i og være rede til at tage ansvar for styring af materiel i delingen jf. ordre fra delingens næstkommanderende.

Om dig

Stillingen ønskes besat af en korporal eller en dygtig konstabel med relevant SRS erfaring fra kamptropperne.

Du skal have følgende kvalifikationer:

• Være udnævnt konstabel eller korporal, og have forrettet tilfredsstillende tjeneste.
• Kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt og kan godkendes jævnfør sundhedstriadens fire delementer; helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og grundvaccination
Vi ser gerne, at du har følgende kvalifikationer:
• Er uddannet på gruppens våben og radiomateriel.
• Er uddannet inden for sanitetstjeneste for enkeltmand.
• Har relevant udsendelseserfaring.
• Har erfaring som soldat fra en mekaniseret infanterideling
• Er uddannet på PIRANHA V
Yderligere skal du leve op til følgende kriterier:
Professionalisme:
• Du besidder de faglige færdigheder der er nødvendige for at beherske din funktion.
• Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater.
• Du går forrest i løsning af opgaver og kommer med konstruktive løsningsforslag til problemer.
• Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.

Samarbejde:
• Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.
• Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enhedens opgaver.
• Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Udvikling og motivation:
• Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.
• Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre sig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en ufaglært korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporal forening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef 2/I/GHR kaptajn M.O. Pratt-Dam på telefon 728 33601 eller på mail GHR-1B-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 26. april 2024, og ansættelsessamtaler afholdes løbende i ansøgningsperioden samt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. I det kompagniet har flere stillinger ledige vil ansættelser gennemføres løbende efter en konkret aftale med ansøger. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet
I Panserinfanteribataljon har rødder helt tilbage til indførelsen af panservåbnet i Danmark i 1952. Bataljonen er en kampbataljon, der udelukkende består af professionelle soldater.
Bataljonsmærket er en isbjørn, der er det største landlevende rovdyr – hurtig, smidig og livsfarlig for sine fjender. Baggrunden er en rød sabeltaske med en hvid tværstreg, der hen-viser til Gardehusarregimentets ryttertraditioner.
Bataljonen skal være klar til at løse krævende opgaver i internationale missioner på et højt beredskab, men samtidig også kunne bidrage til løsning af nationale opgaver, herunder op-gaver til støtte for kongehuset. Der stilles derfor store krav til den enkelte soldat, der er ba-taljonens vigtigste ressource. Der er således i tjenesten fokus på det grundlæggende solda-tervirke, herunder fysisk styrke og udholdenhed, ansvarsbevidsthed, omstillingsparathed og fleksibilitet. Bataljonen er en militær organisation – det er vi stolte af, og det viser vi gerne – hver dag.
Bataljonen, de underlagte enheder og den enkelte soldat er en del af et større hele, hvorfor opgaveløsningen skal give mening både indadtil og udadtil. Alle i bataljonen skal bidrage til, at opgaver søges løst i en god og konstruktiv tone, i samarbejde med relevante parter og med et afstemt ressourceforbrug.
Vælger du at være en del af I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet, vælger du også at leve op til ovenstående – uanset funktion og rang. Ansvarets er chefens – forpligtelsen til at levere en indsats med kvalitet er din.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Antvorskov Kaserne, Charlottedal Alle , 4200 Slagelse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029314

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet