Oversygeplejerske for Fælles ambulatorium for lunge-, gastromedicinske- og reumatologiske patienter på Slagelse Sygehus

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kunne du tænke dig at være leder, hvor fællesskab er nøglen, hvor vi er på forkant med teknologien, og hvor vi arbejder for at spille hinanden gode, fordi vi tror på at, “Sammen er vi bedst”?

Så er dette måske stillingen for dig.

Vi søger en oversygeplejerske der er visionær, udviklingsorienteret og som kan spille ind i samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse og sektorer.

Du trives med at være den, der faciliterer processer, hvor udvikling, sammenhæng, overblik, samarbejde og den bedste anvendelse af alle ressourcer er i højsædet.

Du er proaktiv, og har blik for hvor vi kan udvikle os for at gøre det endnu bedre, både for patienterne, medarbejderne og afdelingen.

Du har interesse for implementering af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder, arbejdsgange og teknologier, således at vores patienter oplever den højeste behandlingskvalitet, og bedste forløb og overgange.

Du har samtidig ansvar for den daglige drift, aktivitet og økonomi i ambulatoriet, sammen med de ledende overlæger og den ledende lægesekretær.

Du får en koordinerende rolle i forhold til samarbejdet mellem læger, sygeplejersker og sekretærer i ambulatoriet inklusiv opgavefordeling og har en koordinerende rolle i forhold til rumudnyttelse i ambulatoriet. Du vil også få et tæt samarbejde med oversygeplejerskerne i sengeafsnittene ift. kombinationsstillinger.

Vi arbejder på tværs

Ledelsesgrundlaget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse bygger på et tværfagligt samarbejde. Der er i dag i de tre specialeambulatorier et velfungerende og godt samarbejde i dagligdagen mellem de forskellige medarbejdergrupper, hvor faglighed vægter højt og patienten er i centrum.

Du skal være med til fortsat at skabe fællesskab og samarbejde på tværs af specialerne lungemedicin, gastroenterologi og reumatologi.

Det er vigtigt at du:

 • Har ledelsesmæssig erfaring, og meget gerne relevant lederuddannelse på diplom niveau eller interesse for at få det.
 • Eventuelt har klinisk erfaring fra lungemedicin, gastroenterologi eller reumatologi.
 • Brænder for det gode patientforløb med inddragelse af patient og pårørende.
 • Er en dygtig kommunikator, der møder andre med dialog og imødekommenhed.
 • Har overblik og sans for potentiale for udvikling hos såvel medarbejdere som faglige områder.
 • Er indstillet på at arbejde kontinuerligt med kvalitet- og forbedringsprocesser.
 • Har kompetencer inden for datadrevet ledelse og interesse for ny teknologi.
 • Kan og vil gå foran for at bevare det gode arbejdsmiljø, de gode patientforløb og ambulatoriets positive omdømme.

Fælles ambulatorium i Medicin 1 på Slagelse Sygehus

Lungeambulatoriet har undersøgelser og behandling af patienter med lungemedicinske sygdomme. Vi har regionsfunktion for interstitielle lungesygdomme. Derudover bronkoskoperes der 2 gange om ugen.

I Gastroenterologisk ambulatorium undersøges og behandles sygdomme i mave, tarm og lever. For eksempel mavesår, diarré, forstoppelse og betændelse i mave, tarm og lever. Der laves kapselendoskopier, samt UL- scanninger m.m. Herudover varetages opgaven omkring primær leverkræft.

I Reumatologisk ambulatorium undersøges og behandles patienter med forskellige gigtsygdomme. Vi modtager patienter til infusionsbehandling med biologisk medicin samt til kontrolbesøg, samtaler, medicinudlevering mv. Der er herudover en fysioterapeutbemandet rygklinik.

Der arbejder 16 sygeplejersker i ambulatoriet, og ambulatoriet varetager uddannelsesopgaven for 4. semester sygeplejerskestuderende.

Ambulatoriet har samlet godt 23.000 besøg pr. år.

Om Medicinsk Afdeling 1

Medicinsk Afdeling 1 består af følgende specialer:

 • Lungemedicin
 • Gastroenterologi
 • Reumatologi

Vi er en stor medicinsk afdeling, som i tæt samarbejde med Akutafdelingen har et stort indtag af akutte patienter fra sygehusets optageområde samt en stor ambulant funktion inden for alle specialerne. Det er denne ambulante funktion du vil blive leder for.

Afdelingen lægger stor vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af kommende kolleger, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar. Endvidere vægtes evnen til fagligt og socialt at indgå i afdelingens ledelsesteam meget højt.

Nu ved vi, at du har lyst til at høre mere
Derfor venter vi spændt på, at du tager kontakt til chefsygeplejerske Anne Sofie Malmberg, så vi kan tage en snak om ovenstående, og vi viser gerne vores gode fysiske rammer frem. Hvis du kommer forbi giver vi gerne en kop kaffe, mens vi snakker sammen.

Ansøgningsfrist: 22. juni 2023

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 27. juni 2023

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse sætter vi en ære i at samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, kommuner og praktiserende læger, fordi det gavner vores patienter. Derfor hedder vores strategi også "Sammen er vi bedst".

Vi har stor tillid til vores medarbejdere og tror på, at åbenhed og frihed skaber udvikling og nytænkning i dagligdagen, så der bliver kortere vej fra ord til handling.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på flere planer. Både hvad angår miljø, men også omkring vores behandlingsforløb og arbejdsgange. Og kan vi gøre tingene smartere, gør vi det.

 Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere trives. Derfor har vi fokus på såvel tryghed og udviklingsmuligheder, balance mellem arbejde og fritid og en veltilrettelagt onboarding.

Alt det mener vi, er med til at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne. En arbejdsglæde, der også er med til at skabe tryghed og tilfredshed hos dem, vi er her for - nemlig patienterne.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.regionsjaelland.dk/job-og-uddannelse/jobside?hr=show-job/35292&linkref=16421&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5842271

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet