Uddannelsesbataljonen søger en dedikeret og visionær chef

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Går du forrest i opgaveløsningen og vil du være med til at udvikle officerer og befalingsmænd samt uddanne soldater? Så kan det meget vel være dig, 2. Brigade søger som chef for Uddannelsesbataljonen.

Om os


2. Brigades enheder består af III Opklaringsbataljon på Bornholm, V uddannelsesbataljon i Slagelse, I Panserbataljon og V Uddannelsesbataljon i Holstebro samt XIII Lette Infanteribataljon i Haderslev. Brigaden uddanner og løser opgaver på tværs af Hærens Basisuddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og Stående Reaktionsstyrke (SRS), ligesom bataljonernes planlægnings- og føringsevne trænes gennem af stabs- og feltøvelser. Brigadens enheder bidrager i stort omfang til både beredskabsopgaver og operativ opgaveløsning, nationalt og internationalt.

Brigaden er endvidere overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for indsættelsesspecifik uddannelse.

Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne og kamptjeneste. Brigadens Tjenestegrensafdeling for Kamptropper og kamptjeneste er derfor ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling, i kamptropperne på tværs af begge brigader samt for kamptjenesten i Hæren som helhed.

Uddannelsesbataljonen er V Bataljon ved Gardehusarregimentet. Regimentet er således som stamregiment traditionsbærende for bataljonen. Som chef for Uddannelsesbataljonen bliver du derfor også en del af Gardehusarregimentets historie og daglige virke.

Om stillingen


Du bliver bataljonschef for V Uddannelsesbataljon (V/Gardehusarregimentet) ved 2. Brigade i Slagelse. V Uddannelsesbataljon består ud over en stab med både fast og reservepersonel af:
• 1. kompagni (Mobiliseringsbasisuddannelse, 8 måneder),
• Livkompagniet (Hærens Basisuddannelse, 4 måneder),
• Hesteskadronen, der løser ceremonielle opgaver for Kongehuset og Forsvaret, men som i uddannelsesmæssig sammenhæng indgår i V Uddannelsesbataljon (Hærens Basisuddannelse, 12 måneder),
• 4. kompagni (Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse), samt,
• 5. kompagni med en kadre af officerer og befalingsmænd af reserven, som støtter uddannelsen ved de øvrige underafdelinger.

Din opgave er blandt andet at sikre en målrettet og effektiv uddannelse af bataljonens befalingsmænd, konstabelelever og værnepligtige i overensstemmelse med Hærkommandoens direktiv for basis-, mobiliseringsbasis- og reaktionsstyrkeuddannelsen. Herved skaber bataljonen et solidt fundament for hvervning til henholdsvis Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, Forsvarets øvrige uddannelser og Stående Reaktionsstyrke. Du forventes i den forbindelse, i koordination med Gardehusarregimentet og øvrige enheder på garnisonen, at facilitere kompetenceudviklingen af bataljonens befalingsmænd, med henblik på deres fremtidige tjeneste ved eller uden for bataljonen.
Bataljonsstaben trænes endvidere i rammen af 2. Brigades føringsuddannelse som en
stab/panserinfanteribataljon, hvilket stiller krav om gode taktiske føringsegenskaber og gode relationer til bataljonens reservepersonel.

Der er som led i bataljonens operative rolle og føringsuddannelse behov for en løbende udvikling af reservepersonellet til at kunne indgå i såvel national opgaveløsning, som uddannelsen i rammen af kampoperationer.
Opgaven som chef for Uddannelsesbataljonen stiller store krav til selvstændighed og helhedsorientering samt samarbejdsevner. Herunder evnen til at indtænke Hærens Basisuddannelse og Mobiliseringsbasisuddannelsen som fundamentet for den videre uddannelse af konstabler i Hæren, samt officerers og befalingsmænds videre forløb igennem Hærens Reaktionsstyrke eller Stående Reaktionsstyrke.

Opgaveløsningen kræver en høj grad af koordination med brigadestaben, øvrige enheder og myndigheder på Gardehusarkasernen i Slagelse samt med chefen for Gardehusarregimentet.

Som chef for bataljonen er du overordnet ansvarlig for uddannelse, bemanding, økonomi, materiel og andre aktiviteter. Din opgave er frem for alt at sikre en målrettet og effektiv uddannelse og drift af bataljonen for derved at skabe fundamentet for kompetente enheder med velmotiverede soldater. Det er ydermere forventningen at du vil kunne komme til at spille en rolle i at designe den nye værnepligt og gennemføre overgang til den nye uddannelse i 2026.

Som bataljonschef indgår du i chefgruppen ved både 2. Brigade og Gardehusarregimentet, og når der er behov herfor, er du tillige stedfortræder for chefen for Gardehusarregimentet.

Om dig


Du har gennemført OFU og MMS eller anden ækvivalerende uddannelse.
Du har et indgående kendskab til uddannelse af enheder i Hæren og gerne til Hærens basis- og reaktionsstyrkeuddannelse. Det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer i rammen af kamptropperne.

Du skaber realistiske mål som du følger op på, og du motiverer dine medarbejdere til at nå målene. Du er omdrejningspunktet for godt samarbejde både eksternt og internt. Du er vellidt og engageret i dine medarbejderes trivsel og udvikling, men forstår samtidig, at du er alene om ansvaret.

Du er en autentisk og stærk lederprofil der går forrest, viser vejen, tager kritik konstruktivt og i det hele taget leder og fører bataljonen fra front ved tilstedeværelse, nærvær og selvsyn. Du værdsætter et godt samarbejde på tværs af organisationen, og er ressourcebevidst samt udviklingsorienteret af natur.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke hele koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at du vurderes som bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til Gardehusarregimentets ceremonielle opgaveløsning.

Ansættelsesvilkår


Stillingen som Oberstløjtnant besættes på kontraktvilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Stillingen er klassificeret i løngruppe 1 efter rammeaftalen, svarende til lønramme 37 for tjenestemænd. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand. Du skal i givet fald stile din ansøgning til Kongen.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er i Slagelse.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 2. Brigade, brigadegeneral Brian Nissen på telefon 7283 3001, mobil 2555 6001 eller den nuværende chef for Uddannelsesbataljonen, oberstløjtnant Peter Seemholt Poulsen på telefon 728 33901, mobil 4138 5200.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Agrin Safari, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9133.

Ansøgningsfrist: Den 5. juni 2024.

Vi forventer at afholde samtaler: Den 12. juni 2024

Stillingen er til besættelse fra 1. august 2024 eller snarest derefter.

Forudsætningsskabende uddannelse, akkreditering og overleveringsbesøg vil være inden tiltrædelse.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Send motiveret ansøgning og CV på dansk med vellignende foto bedes medsendt. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Antvorskov Kaserne, Charlottedal Alle , 4200 Slagelse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055444

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet