Vi søger en ergoterapeut, der vil være med til at åbne det nye sengeafsnit på Sikringen, i Slagelse, Psykiatrien Region Sjælland, eller vil ansættes i et af Sikringens eksisterende afsnit

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”.

Sådan skrev K. E. Løgstrup i 1956, og det gælder stadig den dag i dag. At arbejde i retspsykiatrien er i høj grad at holde et andet menneskes liv i sine hænder - på både godt og ondt.

Din unikke chance !!!

I Afdeling for Retspsykiatri søger vi en ny kollega til Sikringen.

Er du ergoterapeut og vil du gerne arbejde med relationsdannelse, Recovery og aktiv patientinddragelse og være med til at skabe en meningsfuld og lærerig hverdag for de langtidsindlagte retspsykiatriske patienter, så er det dig, vi står og mangler. Dette både i de eksisterende afsnit og i det helt nye afsnit, vi skal åbne i Afdeling for Retspsykiatri i Region Sjælland. Det nye afsnit på Sikringen åbner med patienter med udgangen af 2024.

Dine arbejdsopgaver

Som ergoterapeut bliver du en del af en terapeutgruppe bestående af 4 fysioterapeuter, og du får du mulighed for at præge den allerede høje faglige udvikling i afsnittet i samarbejde med et bredt og stærkt tværfagligt team, som består af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgiver, læger, pædagoger, sekretær, fysioterapeuter og farmakonom. Du indgår i planlægningen af patientforløb i samarbejde med læger og det øvrige team. Sammen skaber vi rammerne for en inddragende retspsykiatrisk behandling.

Der bliver på Sikringen løbende efterspurgt ergoterapeutisk behandling og ekspertise, bl.a. i form af ADL-træning og vurderinger, dysfagi-udredning og sanseintegration, hvorfor det særligt fra fysioterapeutgruppen er et ønske, at udvide vores kompetenceområde ved hjælp af din faglighed.

Ansvars- og kompetenceområde

Anciennitet og tidligere ansættelsesforhold vil indgå i en samlet vurdering, men er ikke altafgørende. Vi er fagligt stærke, og kan derfor klæde dig på til opgaven, men vi forventer, at du er bevidst om egne grænser, og at din menneskelige ”rygsæk” er gearet til arbejdet på et Psykiatrisk afsnit.

Din profil

 • Gældende autorisation som ergoterapeut
 • Du interesserer dig for relationsarbejde, særligt hvor det er svært, og har lyst til at specialisere dig inden for det retspsykiatriske speciale
 • Du sætter dine faglige kompetencer i spil og er med til at understøtte udviklingen i afsnittet
 • Du støtter op om vores tværfaglige samarbejde og tager aktivt del i team-arbejdet
 • Du reflekterer over andres og egen praksis og drager ny læring til gavn for arbejdsfællesskabet
 • Du er opsøgende på ny viden og formidler den videre til dine kolleger
 • Du bidrager til arbejdsglæde og det gode humør
 • Du har erfaring med sanseprodukter og introduktion af disse
 • Du er uddannet i AMPS, og kan arbejde med ADL-Taxonomien og ADL-I’en
 • Du kan facilitere og motivere til aktiviteter, både individuelt samt i gruppe-sammenhænge.

Øvrige kompetencer

Har du kompetencer eller erfaring som deeskaleringsvejleder, er du gamer eller kan du udarbejde sanseprofiler, så er det også meget velkomment. Skriv det gerne i din ansøgning.

Hvad tilbyder vi, hvis du griber chancen?

Sammen med de 4 fysioterapeuter på Sikringen, bliver du en del af en terapeutgruppe på tværs af Retspsykiatrien og Sikringen, bestående af 10 fysioterapeuter og tre ergoterapeuter udover dig.

I det daglige vægtes det mono- og tværfaglige arbejde højt, hvor du får indflydelse på patientens behandlingsforløb under indlæggelse. Der er god tid til patienten, hvor motivations- og relationsarbejdet er i højsædet.

Vi vægter det gode kollegaskab og sociale samvær højt, hvorfor der er plads til både seriøsitet og humor.

Vi løfter en vigtig samfundsopgave, og vi er stolte af det, vi laver.

Faglig udvikling er vigtig - derfor opfordrer vi dig til aktivt at deltage i faglige udviklingsaktiviteter og sørger løbende for opdatering af dine kompetencer for at sikre, at du altid er på forkant med den nyeste viden og praksis. Du får mulighed for relevante kurser og efteruddannelse.

På Sikringen er en af opgaverne fysisk håndtering af patienter, hvilket du skal gøre dig overvejelser om, inden du søger. Sikkerhed er noget vi sætter højt på dagsordenen. Vores topmoderne sygehus gør det muligt, at skabe meget sikre og trygge rammer for både patienter og personale.

Hos os får alle medarbejdere 16 hele dages sikkerhedsuddannelse - fordi sikkerhed og god patientpleje er det vigtigste for os.

 • Vi bruger ingen eksterne vikarer
 • Vi har fuld lægebemanding
 • Vi har stærkt kollegialt sammenhold
 • Vi har nedbragt tvang med over 50% på 2 år

Vi tilbyder også:

 • Fast tilrettelagt intro den første måned samt obligatoriske grundkurser
 • Mentorordning de første 6 måneder
 • Faste kontaktteams omkring hver patient, sammensat ud fra faglig ballast, personlighed og uddannelsesbaggrund
 • Daglig kollegial sparring/refleksion
 • Gode træningsfaciliteter: Eks. fitness, træningssal, virtuelle e-bikes, aktivitetsgård mm.
 • Deltagelse i E-sports aktiviteter
 • Individuel undersøgelse samt behandling af somatiske og psykiatriske problemstillinger
 • Træning, individuelt samt på hold, med fokus på den enkelte patient og dennes behov
 • Arbejde med KRAM faktorerne eller det dobbelte KRAM
 • Systematisk vedligeholdelse af dine sikkerhedskompetencer
 • Stort fokus på undervisning og kompetence udvikling
 • Systematisk supervision
 • Psykofysisk træning
 • Stor indflydelse på egen vagt tilrettelæggelse og vagtplan 8 uger frem i tiden

Hvem er vi?

Sikringen er en højtspecialiseret landsafdeling med tre afsnit á 10 pladser for de mest syge, behandlings- og plejekrævende psykisk syge i Danmark. Vi udbygger med plads til 10 patienter, og skal tage imod 5. Der modtages patienter efter civilretslig eller strafferetslig foranstaltning.

Vi rummer nogle af de mest komplekse og syge skæbner i psykiatrien. Det er en kompliceret balancegang at være professionel i et felt med den dobbelte opgave, at behandle et sygt menneske og samtidig løse den retslige opgave samfundet har givet os.

Sikringen hører under Afdeling for Retspsykiatri i Region Sjælland. Den samlede afdeling består desuden af 4 regionale lukkede afsnit med 12-14 pladser hver samt et Retspsykiatrisk ambulatorium med 150 patienter.

Vi udvider med 2 nye sengeafsnit, et i Sikringen og et i den Regionale afdeling for Retspsykiatri i 2024/2025.

Du kan læse mere om de enkelte afsnits behandlingstilbud på vores hjemmeside Afdeling for Retspsykiatri - Psykiatri (psykiatrienregsj.dk)

Næste skridt, hvis du brænder for at gøre en forskel i livet for vores patienter og ønsker at være en del af et dedikeret team, er at sende din ansøgning og CV til os i dag.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentlig eller efter aftale.

Løn efter overenskomst.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentlig brug.

Stillingerne ønskes besat senest den 1. august 2024 eller snarest muligt efter aftale.

Ansøgningsfrist: Den 30. april 2024.
Samtaler: Samtaler forventes afholdt den 3. maj og den 6. maj 2024

Kontaktpersoner – hvis du vil høre mere om stillingen;

Oversygeplejerske Thomas Kragh - mail: tbkr@regionsjaelland.dk eller mobil: 93 56 61 57,

Fysioterapeut Hanne Kondrup - mail: hkon@regionsjaelland.dk, telefon 93 57 77 13 eller

Ergoterapeut Mêrak Nygaard - mail menyg@regionsjaelland.dk eller telefon 50 74 04 66.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til vores team og samarbejde om at skabe en positiv hverdag for vores patienters Recovery.

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029566

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet