Samarbejdsorienteret profil søges som Staff Officer Coordination til G5 ved NATO Multinational Division North (Slagelse)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du se det spændende i skarp operativ planlægning på det højeste taktiske niveau og en opgave, der er højaktuel og relevant? Hvis ja, så har du her muligheden for at blive en del af et professionelt og velfungerende team, der har arbejdsglæde og personlig udvikling i fokus, mens vi bidrager substantielt til NATOs opgave med af-skrækkelse af og ultimativt forsvaret mod Rusland.

Om os

Multinational Division North (MND N) er en operativ division, der har til formål at medvirke til afskrækkelse af et angreb på Europa og bidrage til NATOs forsvar af Letland og de baltiske lande. Divisionen indgår i NATOs styrkestruktur og har hovedkvarter i Adazi i Letland (lidt nord for Riga) og i Slagelse i Danmark.
MND N gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland og kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum, hvilket er nødvendigt i forhold til divisionens unikke opgave, forsvaret af Letland og de baltiske lande.
Divisionen er en multinational enhed med p.t. 13 lande, der samarbejder tæt og indgående med nationale lettiske myndigheder og enheder, samt foresatte myndigheder i NATO om den operative opgaveløsning. Hertil kommer, at divisionen også samarbejder med enheder og bidrag fra andre NATO-lande, når de i kortere eller længere perioder er udstationeret i Letland.
Divisionen udvikler sig selv som troppeenhed og vi går gerne forrest med udvikling af nye tiltag inden for føring, ledelse, HR, logistik, ildstøtte m.v. Uanset om tjenesten foregår fra Slagelse eller Adazi, udgør det multinationale miljø rammen for spændende udfordringer og stærke relationer.


Om stillingen

Planlægningscenteret ved MND N omtales til dagligt som G5. Chefen er en dansk oberstløjtnant, hvis nærmeste chef er en britisk oberst, der fungerer som Deputy Chief og Staff (Plans). Kerneopgaverne ved G5 er divisionens landmilitære operationsplanlægning, udvikling og vedligeholdelse af taktisk SOP/SOI, divisionens udvikling som landmilitær kapacitet samt bidrag til doktrinudviklingen i Danmark.

I G5 vil du blive del af et team, hvor kulturen afspejler en stærk faglig professionalisme, fokus på personlig udvikling samt viljen til at løfte ansvaret for Divisionens samlede mission. Vi arbejder aktivt med vores korpsånd og gør os umage for at pleje kammeratskabet og have det sjovt sammen, når vi er på arbejde. Derudover har vi fokus på ”work-life balance”, hvilket kommer til udtryk gennem en fleksibel tilgang til at planlægge arbejdet, så der er plads til familie, små børn og fritidsliv.

I G5 kommer du til at være en del af et spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer. G5 er fordelt på de to geografiske dele af hovedkvarteret, og vi består af officerer og befalingsmænd fra en række lande. Du vil blive en del af det operative planlægningsteam, der er placeret i Slagelse, men der være rejseaktivitet til hovedkvarterets østlige del i Letland samt til korpshovedkvarteret i Stettin, Polen. Der kan for nuværende forventes op til 40 rejsedage i 2024, og det bemærkes, at rejsedagene som udgangspunkt er fastlagt med mindst tre måneders tidshorisont.

I fredstid vil dine opgaver blandt andet omfatte støtte til skarp operativ planlægning, herunder intern og ekstern koordination relateret til udarbejdelsen af planlægningsprodukter og den operative plan. I krise, konflikt, krig og på øvelser vil du indgå som Staff Officer Coordination i det ene af to planlægningshold i divisionens planlægningscenter (G5), hvor kerneopgaven er at planlægge divisionens kommende operationer i rammen af chefens hensigt. Dine opgaver vil i den sammenhæng primært bestå i at koordinere med divisionens naboer og foresatte myndigheder på vegne af planlægningsholdet. Derudover vil du, på vegne af lederen af planlægningsholdet, sørge for, at holdets medlemmer leverer deres produkter til tiden og i det befalede format. Du vil stå for udformningen af den operative synkroniserings-matrix, hvorfor du under hele planlægningen vil skulle have et godt overblik over planlægningsprocessen og de forskellige specialers input dertil.
Dine koordinationsopgaver på tværs i divisionen samt med eksterne samarbejdspartnere rundt omkring i NATO vil opbygge et godt kendskab til NATOs struktur og processer.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes, det er spændende at arbejde med militære operationer, vil du få en unik mulighed for at udvikle dig såvel fagligt som personligt.
I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den østlige del af hovedkvarteret i Letland, i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdspart-nere i NATO.


Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus for kaptajner (eller tilsvarende). Det er en fordel, hvis du har erfaring med taktisk planlægning, eksempelvis ved en bataljons- eller brigadestab, men det er ikke et krav. Evnen og viljen til at lære er vigtigere end din tidligere erfaring med taktisk planlægning i en operativ stab. Det er ej heller afgørende for os, om du er relativt ung eller er en mere erfaren officer. Hvis du har gode samarbejdsevner og et løsningsorienteret mind-set, så har du fat i den lange ende.

Er du en ambitiøs officer, vil du erfare, at divisionen er et sted med god mulighed for at udvikle sig som operativt tænkende officer – samt udvikle et bredt operativt netværk både i et dansk og multinationalt perspektiv. Skulle det have din interesse, så er det værd at bemærke, at tjenesten i G5 ved MND N leverer et godt grundlag og muligheder for optagelse på og gennemførsel af Operations- og Føringsuddannelsen

Din regimentsbaggrund er mindre relevant for stillingen. Vi har fokus på dine evner til at planlægge, koordinere og løse opgaver i et multinationalt og operativt miljø.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte enten chefen for G5, OL Jacob Palmer Bjerborg på jacob.bjerborg@reach.nato.int eller telefon 40 48 36 12, eller Lederen af Operational Planning Team 1, MJ Thomas Christensen på thomas.christensen@reach.nato.int eller på telefon 25 41 59 88.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfrist er den 31. december 2023. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 2 og/eller uge 3.

Stillingen er ledig, hvorfor den kan besættes snarest muligt efter en eventuel ansættelse.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Antvorskov Kaserne, Charlottedal Alle , 4200 Slagelse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950871

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet