Sygeplejerske til Intensiv Afsnit i Slagelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Intensiv Afsnit i Slagelse søger sygeplejersker med en intensiv specialuddannelse OG sygeplejersker med lyst til at lære det intensive speciale at kende.

Generelt om afsnittet:

ITA er et multidisciplinært afsnit, som behandler ca. 1.300 patienter årligt på de aktuelle 10 intensive sengepladser.

På ITA kommer patienterne overvejende fra de medicinske og kirurgiske specialer, og den hyppigste årsag er respiratorisk og cirkulatorisk svigt. På afsnittet har vi mulighed for noninvasiv og invasiv respirator behandling, kredsløbsunderstøttende behandling samt kontinuerlig dialyse. Intensivafsnittet har gennem de seneste år haft specielt fokus på andelen af vågne patienter i respirator mhp reduktion af tid i respirator og indlæggelsestiden i intensivt regi. Det er således lykkedes vedvarende at varetage respirator behandlingen hos den vågne patient i >90% af tilfældene. ITA varetager endvidere MAT-funktion og TOKS (tidlig opsporing af kritisk syg patient) med en udgående intensiv sygeplejerske, som støtter sygehusets andre afdelinger i plejen og behandlingen af den kritisk syge patient.

Anæstesilægerne er vores tætteste samarbejdspartnere. De går de daglige stuegange, og derudover kommer de specialeansvarlige læger på daglige tilsyn, hvilket giver os muligheden for at skabe det bedst mulige patientforløb.

Om os: Vi er et Intensivt Afsnit (ITA), som sætter en ære i at arbejde efter en høj faglig standard med særligt fokus på udvikling og uddannelse. Vi arbejder for at skabe respektfulde relationer både i mødet med patienten og mellem kolleger. For os er ordentlighed og tillid en forudsætning, og fundamentet bygger på målrettet indsats for at bevare en god kultur, hvor vi respekterer hinanden og værner om det gode arbejdsmiljø.

Vores afsnit er uddannelsessted for sygeplejestuderende, medicinstuderende, sygeplejersker i specialuddannelse samt læger i videreuddannelse. Vi er derfor optaget af at skabe gode og trygge rammer for et godt læringsmiljø.

Vi arbejder målrettet med onboarding i alle vagter, idet vi har tre onboarding-sygeplejersker, som har et helt særligt fokus på nyansatte i afdelingen ud fra et formaliseret program over det første år af ansættelsen i afdelingen. Her er vores fokus på både trivsel og udvikling af faglighed.

Den faglige udvikling understøttes af vores kliniske sygeplejespecialist i pleje, behandling og udvikling. Dette sker i et tæt samarbejde med afdelingens læger, som deltager i undervisning og et ugentligt fagligt forum med specifikke emner relateret til intensiv pleje og behandling.

På ITA deltager vi kontinuerligt i forskellige forskningsprojekter og har ansat både læger og en sygeplejerske dedikeret til forskningsarbejdet.

Vi er en kompetent og engageret medarbejdergruppe repræsenteret bredt på tværs af alder og erfaringsniveau med både sygeplejersker med og uden specialuddannelse, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer.

Vagtplanen lægges via ønskeplaner med fast weekendrul med stort fokus på work/life-balance, og kendskab til egen plan i god tid. Vi arbejder 8,25 timer i almindelige vagter med overlap på 15 minutter, og der er mulighed for 12-timers vagter i weekender.

Vi søger nu nye kolleger til vores team og stiler dette stillingsopslag mod sygeplejersker med forskellige kompetencer:

Derfor er dette rettet mod dig som

 • Har en intensiv specialuddannelse
 • Har lyst til at arbejde med den vågne respiratorpatient
 • Har lyst til at være en del af en afdeling, som har fokus på udvikling og uddannelse
 • Har lyst til at deltage i specialistgrupper indenfor det område, som lige præcis har din interesse eller hvor du har særlige kompetencer.
 • Har lyst til at deltage i planlagte vidensdelingsfora med erfarne kolleger

Eller dig som

 • Er uddannet sygeplejerske og har lyst til at lære det intensive speciale
 • Har lyst til at arbejde med kritisk syge patienter og deres pårørende.
 • Har lyst til at udvikle din sygepleje og arbejde i et miljø, hvor arbejdsopgaverne veksler mellem at være meget akutte, hvor der skal handles hurtigt, men også dage med mulighed for fordybelse i den enkelte patient.
 • Kunne være interesseret i intensiv specialuddannelse på sigt.

Vi glæder os til at læse din ansøgning, hvis du kan se dig selv i nedenstående:

 • Er indstillet på at vi er fælles om at dække vagter i afdelingen – det kan være 2-holdsskift ved ønske om dag/nat eller 3-holdsskift med både dag/aften/nat.
 • Er indstillet på at arbejde hver 2. weekend i 8-timers vagter eller hver 3. weekend i 12-timers vagter.
 • Har lyst til at gennemgå et introforløb tilrettelagt for dig med udgangspunkt i din erfaring.
 • At du synes introforløb med grundig oplæring og et fastlagt undervisningsprogram lyder tiltalende.
 • At du har lyst til at arbejde i en afdeling, hvor du har stor indflydelse på egen vagtplan.
 • At du vil være en del af en kultur, hvor trivsel er i højsædet, og hvor vi fælles bidrager positivt til dette.

Ønsker du at høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte Souschef Tanja Nielsen på tlf. 93570183 eller mail tanni@regionsjaelland.dk eller Oversygeplejerske Winnie Ahrenkiel på tlf. 40 22 38 57 eller mail wak@regionsjaelland.dk. Du er også meget velkommen til at komme på besøg i vores afsnit.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ved samtalen vil vi gerne have samtykke til at indhente børneattest. Ansættelse er mulig fra 1. juni 2024 eller snarest derefter. Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning afsted.

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse sætter vi en ære i at samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, kommuner og praktiserende læger, fordi det gavner vores patienter. Derfor hedder vores strategi også "Sammen er vi bedst".

Vi har stor tillid til vores medarbejdere og tror på, at åbenhed og frihed skaber udvikling og nytænkning i dagligdagen, så der bliver kortere vej fra ord til handling.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på flere planer. Både hvad angår miljø, men også omkring vores behandlingsforløb og arbejdsgange. Og kan vi gøre tingene smartere, gør vi det.

 Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere trives. Derfor har vi fokus på såvel tryghed og udviklingsmuligheder, balance mellem arbejde og fritid og en veltilrettelagt onboarding.

Alt det mener vi, er med til at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne. En arbejdsglæde, der også er med til at skabe tryghed og tilfredshed hos dem, vi er her for - nemlig patienterne.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6028202

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet